ילדתי המקום שלך אחרי שילדת

מדיניות פרטיות

מטעמי נוחות בלבד, הניסוח במסמך זה יהא בלשון נקבה.

 

מדיניות פרטיות 

ילדתי (להלן “החברה”), מנהלת ומפעילה את האתר בו הנך נמצאת. אתר האינטרנט של החברה (להלן: “אתר הבית”) מכבד את פרטיות המשתמשות בו. החברה מפרסמת במסמך זה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר הבית והיא מתחייבת כלפי המשתמשת לקיים מדיניות זו.

 

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשות באתר הבית וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשות או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר הבית. 

 

כללי

בעת שימוש בשירותי אתר הבית נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בשירותים/מוצרים שרכשת וכיו”ב. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, בתהליך הרישום באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, כמות הפעמים שצפית בפריט מסוים באתר הבית, העמודים שבהם צפית באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים 

במסגרת ההרשמה לשירותים שונים המצויים באתר, ייתכן ותידרשי למסור מידע כדוגמת שמך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות אשר חובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי לעשות שימוש בתכונות המסוימות באתר הדורשות רישום. 

 

מאגר המידע 

הנתונים הנאספים יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייבת על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכלי להשתמש בשירותים הללו.

 

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

● לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר הבית.

● לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר הבית.

● לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

● כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך באתר הבית לתחומי התעניינותך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת ובכל עת תוכלי לחזור מהסכמתך ולחדול מלקבל אותו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשות באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

 

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: 

● במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;

● אם תבצע באתר הבית, פעולות שבניגוד לדין; 

● אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

● אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות אתר הבית לתאגיד כלשהו וכן, במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות אתר הבית עם פעילותו של צד שלישי ובלבד, שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

 

Cookies 

אתר הבית משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר הבית להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

ייתכן והחברה תיעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר הבית, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשות לאתר הבית וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להתיר לספקים בענפים השונים לנהל את מערך הפרסומות באתר הבית. המודעות שבהן תוכלי לצפות או שתצפי בעת הביקור באתר הבית מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, את זכאית לעיין במידע עליך המוחזק במאגר מידע. אם לאחר עיון במידע שעליך מצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, את רשאית לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

 

פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני: hi@yaladeti.com

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  את זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר הבית.

 

היי אימוש, מחפשת משהו?
תהיי חברה,
הרשמי לניוזלטר

הצטרפי לרשימת התפוצה שלנו לקבל עדכונים על כתבות, הטבות והנחות.